Tag: โรค หลอดเลือด สมอง ตีบ

โรค หลอดเลือด สมอง ตีบ

โรคที่จะต้องระวัง “สำหรับผู้สูงอายุ” รู้ก่อน ป้องกันก่อน  โรคที่จะต้องระวัง “สำหรับผู้สูงอายุ” รู้ก่อน ป้องกันก่อน  

ยิ่งเราอายุมากขึ้น  อวัยวะในร่างกายของเราก็เริ่มที่จะเสื่อมสภาพขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะว่าร่างกายของเรานั้นจะต้องเสื่อมสภาพตามกาลเวลาด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมสภาพลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรัยผู้สูงอายุนั้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเรานั้นจะต้องระวังโรคอะไรบ้าง เพื่อป้องกันทั้งตัวเรา และ คนร้องข้างด้วยเช่นกัน   โรคระบบประสาท สมอง   ผู้สูงอายุนั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นนั้นก็เริ่มที่จะมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาการที่พบบ่อย ๆ นั้นจะมี 2 โรคที่จะต้องระวังนั้นคือ   โรค หลอดเลือด สมอง ...