Tag: Generator

เครื่องปั่นไฟ

มาทำความรู้จักกับเครื่องปั่นไฟกันเถอะมาทำความรู้จักกับเครื่องปั่นไฟกันเถอะ

เครื่องปั่นไฟ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการของไมเคิล ฟาราเดย์ ซึ่งก็คือการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก โดยหลักการคือ เมื่อมีการเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็ก หรือมีการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น โดยเครื่องปั่นไฟทั่วไปจะมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ขนิดกระแสตรงและชนิดกระแสสลับ  ขนาดของเครื่องปั่นไฟ  ขนาดเล็กและขนาดกลาง  นิยมนำไปใช้ในครัวเรือน ...